جواهرات به عنوان نمایشگر

در طول تاریخ، جواهرات به عنوان نمایشگر فرهنگ و اجتماع به کار رفته است. دورمر  و ترنر  دو تن از منتقدان، جواهرات را این گونه توصیف می کنند: “نمایشگری زیرک، که نه تنها بازتابی است از جایگاه ثروت و مد، بلکه سیاست، اجتماع، و تغییرات فرهنگ”.

Image result for ‫جواهرات‬‎

راندال وایت  انسان شناس، تفسیری غنی از جواهرات در فهم جنبه های اکتشافی از همزیستی اجتماعی بشر پیشنهاد می‌دهد.

جواهرات بر اساس اندیشه وایت، نه تنها مرتبه اجتماعی را مشخص می‌کند، بلکه بیشتر و مهمتر از آن، به‌عنوان شاخص یک اجتماع به صورت کاربردی عمل می‌کند. جواهرات یک مشخصه محوری در موقعیت فرهنگی و اجتماعی است. وایت معتقد است گرایش مهمی در انسان شناسی اجتماعی مربوط به نشان دادن خصوصیات اجتماعی به وسیله زیورهای بدن وجود دارد. ما نمی توانیم با زیورآلات شخصی، تنها به عنوان یک چیز کم ارزش برخورد کنیم. برعکس، آنها همواره در سیستم اجتماعی اجزایی اساسی بوده اند، حتی از زمان پالئولیتیک. اگرچه در انسان شناسی اجتماعی و در بسیاری از نمونه ها، جواهرات به عنوان نمایشگر اجتماع ارزشگذاری می‌شود، در اصطلاح معمول و تصور عوام، جواهرات نقش تزیین دارند. نقشی که اغلب به عنوان لوازم جانبی مد یاد شده یا وسیله ای برای نمایش ثروت و مرتبه اجتماعی محسوب می شود.

پل درز سازندۀ جواهر و گالریدار، اشاره می‌کند که برای عموم مردم، جواهرات قطعاتی ساده و استاندارد شده در تولید انبوههستند. در جمله درز، ممکن است واژه ساده” را اینگونه تفسیرکنیم: قطعات جواهری که در واقع قابل پوشیدن باشند، فرمهای معمولی جواهرات و اشیا هستند که سوال یا بحثی را برنمی‌انگیزند. سابقه تاریخی چنین فرمهایی از جواهرات برای بازتاب فرمی از تعلق به چیزی است، فرمی از وجود ایده‌ها و موضوعاتی که با جواهرات همراه می‎شوند و همانگونه که دورمر و ترنر مطرح می‌کنند، بیشتر جواهرات عمومی، سطحی و محدودتر از مفهوم جواهرات طراحی می‌شوند. اگرچه این کاربرد مبتذل و نقش آن مورد سوال و چالش قرارگرفته است، با چشم انداز جواهرات اروپای غربی که ریشه در صنایع دستی دهه۱۹۵۰ دارند، گسترش یافته است

ارسال دیدگاه