حق بیمه افراد دارای پیک موتوری

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب گقت: افراد پیک موتوری که در کارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، کارفرمایان آنها مکلفند طبق ماده 28 و36 قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

او ادامه داد: کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه ها را طبق ماده 39 قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند.

قریب تاکید کرد: کارفرمایان می توانند ارسال لیست و پرداخت حق بیمه را به صورت اینترنتی انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری به شعبه ندارند.

بسیاری از کار فرمایان به دلیل عدم خضور ثابت پیک موتوری اینترنتی در محل کار از بیمه آن ها خودداری می کنند.

ارسال دیدگاه