بهترين راه براي ارزيابي رشد کودک

بهترين راه براي ارزيابي رشد کودک ، اندازه گيري وزن ، قد ، دور سر و دور بازوي او است که در اين کتاب به اساسي ترين آن ها يعني اندازه گيري منظم وزنپرداخته مي شود و اشاره اي نيز به رشد قدي و دور سر خواهد شد. با وزن کردن مستمر کودک و رسم منحني ، مي توان نسبت به تغذيه مناسب کودک اطمينان حاصل کرد. بديهي است که الگوي رشد کودکان يکنواخت نيست و هر کودک الگوي رشد خاص خود را دارد و نبايد او را با کودکان ديگر مقايسه کرد.

سرهمی کوتاه ملودی صورتی شابن

قد نوزاد رسيده هنگام تولد حدود 50 سانتي متر است که در سال اول زندگي معمولاً 25 سانتي متر به قد او اضافه مي شود و در سال هاي بعد اين ميزان به ترتيب نصف مي شود به طوري که در سال دوم تقريباً 5/12 سانتي متر و سال سوم 5/6 سانتي متر و از سال چهارم به بعد هر سال 5/3 سانتي متر به قد کودک اضافه مي شود تا به حد بلوغ برسد.

برعکس وزن که به سرعت تحت تأثير تغذيه و عوامل محيطي قرار مي گيرد ، ماه ها طول مي کشد تا تأثير اين عوامل بر قد ظاهر شود لذا براي پالايش رشد در سال اول زندگي ، اندازه گيري وزن براي سن بسيار مهم است در حالي که در سال دوم زندگي علاوه بر شاخص وزن براي سن ، استفاده از شاخص وزن به قد از نيز اهميت ويژه اي بر خوردار است.لباس‌ بچه 

      رشد دور سر :

اندازه گيري دور سر از هنگام تولد تا دو سالگي از اهميت ويژه اي برخودار است. دور سر نوزاد رسيده در زمان تولد به طور متوسط حدود 35 سانتي متر است.( در دختر ها 9/35 _ 1/32 و در پسر ها 2/37 _ 6/32 ).

دور سر در سال اول زندگي معمولاً 12 سانتي متر رشد مي کند به طوري که در سه ماهه اول ، هر ماه حدود 2 سانتي متر ( جمعاً 6 سانتي متر ) سه ماهه دوم هر ماه 1 سانتي متر ( جمعاً 3 سانتي متر ) و در سه ماهه سوم و چهارم هر ماه 5/0 سانتي متر ( در مجموع 3 سانتي متر ) به دور سر کودک اضافه مي شود بنابراين اگر دور سر نوزاد هنگام تولد 35 سانتي متر باشد در شش ماهگي به حدود 44 و در يک سالگي به 47 سانتي متر مي رسد.

در طي سال دوم عمر 3 سانتي متر به دور سر اضافه مي شود و در طي سال هاي بعد ، رشد دور سر کندتر شده و در 4 سالگي به طور متوسط 4/50 و در 5 سالگي 8/50 سانتي متر و بالاخره در 12 سالگي به حد بالغين مي رسد.

اندازه گيري دور سر در طي دوران رشد بسيار حياتي است و اين اندازه گيري تا دو سالگي کودک بايد تکرار و پايش شود.

اگر کالري دريافتي کودک ، کافي نباشد ( دچار سوء تغذيه شود ) اول منحني وزن افت مي کند و بعد منحني قد و در نهايت دور سر. اگر منحني وزن افزايش نشان دهد ولي منحني قد توقف داشته باشد ممکن است نشانه کم کاري تيروئيد باشد.

      رشد وزن :

معمولاً نوزادان در روز هاي اول زندگي ، مقداري از وزن خود را از دست مي دهند . مقدار وزن از دست رفته ممکن است حتي تا 10% وزن نوزاد هم برسد ولي اگر نوزاد بلافاصله پس از تولد بر روي پستان مادر قرار گيرد و پيوسته در کنار وي بماند و بتواند در تمام ساعات شبانه روز و هر زمان که مايل است از شير مادر خود تغذيه کند معمولاً وزن کمتري از دست مي دهد.

توصيه مي شود که مادران ، وزن هنگام تولد و وزن زمان ترخيص نوزاد از بيمارستان را به خاطر بسپارند و يا يادداشت کنند تا بتوانند با وزن هاي بعدي وي ، مقايسه کنند.

اگر نوزادي بيش از 10% وزن زمان تولد را از دست بدهد و يا پس از 5 تا 7 روز که از تولدش مي گذرد هنوز در حال از دست دادن وزن باشد و يا تا 15 روز بعد از تولد به وزن زمان تولد خود بر نگشته باشد نياز به مراقبت ويژه براي کشف و رفع علت دارد. به همين جهت بايد نوزادان را عموماً 48 ساعت بعد از ترخيص از زايشگاه ( 3 تا 5 روز بعد از تولد ) براي انجام تست غربالگري به مراکز ذيربط و براي توزين و ارزيابي وضع تغذيه و سلامت آنان نزد پزشک يا به يکي از مراکز بهداشتي درماني ببرند.

ارسال دیدگاه