payamat
28 آبان 1401 - 18:12

کشته‌سازی رسانه‌های آشوب‌طلب؛ این بار در زنجان

زنجان- پروژه کشته سازی رسانه های آشوب طلب و تروریست که نوجوان زنجانی را در اخبار جعلی و جهت دار خود به عنوان کشته معرفی کرده بودند، زنده است. دریافت 45 MB دریافت 45 MB دریافت 45 MB45 MBبه گزارش خبرگزاری مهر، پروژه کشته سازی رسانه های آشوب طلب و تروریست که نوجوان زنجانی را در اخبار جعلی و جهت دار خود به عنوان کشته معرفی کرده بودند، زنده است. خبرگزاری مهرارشیا سلطانیه: خانه یکی از اقوام بودیم، گفتند ارشیا عکس‌هایت را در فضای مجازی گذاشته‌اند و نوشته‌اند کشته شده‌ای!!؟؟
منبع: مهر
شناسه خبر: 866191