جایگاه ویژه چمن های مصنوعی

امروزه با پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی، چمن‌های مصنوعی هم جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، چمن مصنوعی در واقع شکل و شمایل چمن طبیعی می باشد ولی با ویژگی های بسیار ممتازی که آن را از چمن طبیعی جدا می‌کند، همانطور که می‌دانید بیشترین و بارزترین استفاده از چمن مصنوعی در استادیوم‌های ورزشی و در کاربریچمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تنیس و چمن مصنوعی فوتبال دیگر ورزش هاست.

زمین فوتبال است که همیشه یک آیتم جدانشدنی از ورزشگاها می‌باشد. عمر مفید چمن طبیعی خیلی کوتاه است و حداکثر 250 الی 300 بازی را برای بازیکنان فراهم می‌کند، در ضمن این تنها یکی از چالش هاست و دیگر اینکه، هزینه‌هایی که بابت، آبیاری و آب رسانی، کاشت زمین، نگهداری و مراقبت به طور مداوم وجود دارد، به مراتب یکی از دغدغه‌های ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی می‌باشد، ولی در این میان یکی از مهمترین چالش هایی که در رابطه با چمن طبیعی وجود دارد، اینست که چمن طبیعی برای تمام فصول مناسب نیست و بایستی در هر فصل آن را با چمن جدید تعویض نمود، در حالیکه چمن مصنوعی علاوه بر فراهم کردن تعداد بازی تا چندین برابر چمن طبیعی، برای تمامی فصل‌های سال قابل استفاده می‌باشد و چه چیزی از این بهتر!

چرا که چمن مصنوعی می‌تواند تا 4000 ساعت هم در طول سال مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه این ویژگی‌ها در استفاده از چمن طبیعی وجود ندارد. با استفاده از چمن مصنوعی شما در تمامی فصل‌ها راحت خواهید بود و حتی دغدغه ای برای تعویض چمن‌ها نیز نخواهید داشت.امروزه با پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی، چمن‌های مصنوعی هم جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، چمن مصنوعی در واقع شکل و شمایل چمن طبیعی می باشد ولی با ویژگی های بسیار ممتازی که آن را از چمن طبیعی جدا می‌کند، همانطور که می‌دانید بیشترین و بارزترین استفاده از چمن مصنوعی در استادیوم‌های ورزشی و در کاربریچمن مصنوعی فوتسال ، چمن مصنوعی تنیس و چمن مصنوعی فوتبال دیگر ورزش هاست.زمین فوتبال است که همیشه یک آیتم جدانشدنی از ورزشگاها می‌باشد. عمر مفید چمن طبیعی خیلی کوتاه است و حداکثر 250 الی 300 بازی را برای بازیکنان فراهم می‌کند، در ضمن این تنها یکی از چالش هاست و دیگر اینکه، هزینه‌هایی که بابت، آبیاری و آب رسانی، کاشت زمین، نگهداری و مراقبت به طور مداوم وجود دارد، به مراتب یکی از دغدغه‌های ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی می‌باشد، ولی در این میان یکی از مهمترین چالش هایی که در رابطه با چمن طبیعی وجود دارد، اینست که چمن طبیعی برای تمام فصول مناسب نیست و بایستی در هر فصل آن را با چمن جدید تعویض نمود، در حالیکه چمن مصنوعی علاوه بر فراهم کردن تعداد بازی تا چندین برابر چمن طبیعی، برای تمامی فصل‌های سال قابل استفاده می‌باشد و چه چیزی از این بهتر! چرا که چمن مصنوعی می‌تواند تا 4000 ساعت هم در طول سال مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه این ویژگی‌ها در استفاده از چمن طبیعی وجود ندارد. با استفاده از چمن مصنوعی شما در تمامی فصل‌ها راحت خواهید بود و حتی دغدغه ای برای تعویض چمن‌ها نیز نخواهید داشت.از دیگر مزایای چمن مصنوعی اینست که زمین را به صورت سطحی صاف و یکنواخت تبدیل می‌کند، به گونه‌ای که در هنگام بازی، بازیکنان دچار مشکل نخواهند شد. همچنین فناوری ساخت و تولید چمن مصنوعی به گونه‌ای می باشد که شما مشکلی با نور خورشید، بارندگی های شدید و عوامل فیزیکی هم نخواهید داشت. نکته حائز اهمیت در مورد چمن مصنوعی ارزش ریالی چمن مصنوعی دست دوم است به گونه ای که پس از مستهلک شدن چمن هم این محصول قابل فروش است.

ارسال دیدگاه