مدل مو و یا آرایش را در کشورهای اروپایی

یکی از مسایل‌ مهم دیگر در نوع آرایش و پوشش، پیروی از مد است. مد (به خصوص برای جوانان و نوجوانان) شیوه‌های لباس پوشیدن و آرایش کردن و رفتاری که از نظر دیگران شایسته و تایید شده، زیبا و عاقلانه است را نشان می‌دهد.

Related image

مهم نیست آنچه که مُد است شما را زیباتر کند، فقط برای اینکه در جامعه و در بین دوستان پذیرفته باشید و در جامعه اُمُل به نظر نرسید، باید از مد پیروی کنید.

وقتی شخصی گرفتار مد می‌شود، هیچ چیز نمی‌تواند به او ثابت کند آنچه که مد می‌شود لزوما شایسته فرهنگ و جامعه ما نیست بلکه یک فرهنگ وارداتی است که از سوی کشورها و جوامع پیشرفته برای رونق بازار اقتصادی و کالاهای‌شان ارایه می‌شود. جوانان ما اهمیتی نمی‌دهند که این مدل مو و یا آرایش را در کشورهای اروپایی متناسب با فرهنگ خودشان و در جای مناسب استفاده می‌کنند.آذینرو

جوانان ما آن را مناسب همه‌جا، کوچه، خیابان، مدرسه، دانشگاه و محل کار می‌دانند. مسلما برای به روز بودن و مطابق روز رفتار کردن، مد دیروز زشت، مد فردا ناراحت کننده و مد روز نیک است. مد، موجب شباهت افراد از هر طبقه و سطح اجتماعی و اقتصادی می‌شود و به واقع نوعی تقلید است، یعنی تقلید ناشی از رقابت است و رفته رفته برابری ایجاد می‌کند. مد به خودی خود چیز بدی نیست، وقتی با فرهنگ، سنت‌ها و عرف جامعه هماهنگ باشد. مدی که از واردات کشورهای دیگر و مخصوص قشر خاص مثلا هنرپیشه‌ها و مدل‌ها و مانکن‌های آنها است، مناسب استفاده در سطح جامعه، محل تحصیل یا کار نیست.

ارسال دیدگاه